Сообщество юристов

Сообщество юристов

Сборник статей

Коап ч2 ст1224

Про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 — Деснянський районний суд міста Києва — Шевчук О. П.

Номер провадження 3/754/1930/14

02.06.2014 суддя Деснянського районного суду м. Києва Шевчук О.П., розглянувши матеріали , що надійшли з Відділу ДАІ Деснянського РУГУ МВС України в м. Києві про притягнення до адміністративної відповідальності

проживаючого в АДРЕСА_1

за ст. ст. 1224, 124 КУпАП

В С Т А Н О В И В :

17.03.2014 року о 15 год. 10 хв. ОСОБА_1, керуючи автомобілем АУДІ — 80 д/н НОМЕР_4 по вул. Сабурова, 18 у м. Києві під час об’їзду перешкоди, яку об’єктивно був спроможний виявити, не дотримався безпечного бокового інтервалу до припаркованого автомобіля ПЕЖО — 308 д/н НОМЕР_5 (водій ОСОБА_2), внаслідок чого допустив з ним зіткнення.

Внаслідок зіткнення транспортні засоби зазнали механічні ушкодження.

Своїми діями ОСОБА_1 порушив п. 12.1, 13.1, 13.3. Привал дорожнього руху України, вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ст. 124 КУпАП.

Крім того, будучи причетним до ДТП ОСОБА_1 залишив місце пригоди, чим порушив п. 2.10 А Правил дорожнього руху, вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ст.1224 КУпАП.

Порушник у суді вину визнав, його вина у вчиненні правопорушень, передбачених ст.ст. 1224 , 124 КУпАП доведена доказами, що містяться в матеріалах справи.

Приймаючи до уваги особу порушника, обставини вчинення правопорушення та його наслідки вважаю правильним притягнути ОСОБА_1 за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 124 КУпАП до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн.), за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 1224 КУпАП — штрафу в розмірі 18 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (306 грн.) та керуючись ч. 2 ст. 36 КУпАП призначити остаточне стягнення у вигляді адміністративного штрафу в розмірі 340 грн.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 36, 283, 284 КУпАП , суддя

П О С Т А Н О В И В :

ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_3) за вчинення правопорушень, передбачених ст.ст. 1224, 124 КУпАП піддати адміністративному стягненню у вигляді адміністративного штрафу в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн.)

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави судовий збір в розмір 0,03 мінімального розміру заробітної плати, що становить 36 грн. 54 коп.

Постанова може бути оскаржена особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, її законним представником, захисником, потерпілим, його представником або на неї може бути внесено протест прокурора до Апеляційного суду м. Києва протягом 10 днів з дня винесення.

Коап ч2 ст1224

Основним нормативним актом, що передбачає адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері дорожнього руху, є Кодекс України про адміністративні правопорушення, у якому закріплено перелік проступків у цій галузі, адміністративних стягнень, що застосовуються за їх вчинення, посадових осіб, уповноважених накладати ці стягнення, а також детально урегульовано цей вид провадження. Слід зазначити, що відповідно до п. 22 ст. 92 Конституції України адміністративна відповідальність в наш час може регулюватися виключно законами.

Фактичною підставою адміністративної відповідальності у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху є адміністративне правопорушення (проступок), офіційне визначення якого подане в ч. І ст. 9 КУпАП.

Адміністративний правопорушення (проступок) — це, насамперед, діяння, поведінка, вчинок людини, дія чи бездіяльність, це акт зовнішнього виявлення ставлення особи до реальної дійсності, інших людей, держави, суспільства. У сфері дорожнього руху діяння може бути вчинено як шляхом дії — керування транспортним засобом, перевищення швидкості, перевезення, випуск на лінію транспортних засобів тощо, так і шляхом бездіяльності — безквитковий проїзд пасажирів, неоплачене перевезення багажу, ухилення від проходження огляду на стан сп’яніння та інші.

Суспільна шкідливість адміністративних правопорушень, які вчиняються учасниками дорожнього руху, простежується особливо виразно. Саме з порушень Правил дорожнього руху України починаються дорожньо-транспортні пригоди, які ставлять під загрозу життя і здоров’я людей, приносять збитки матеріальним ресурсам суспільства. В результаті їх вчинення пошкоджуються транспортні засоби, дороги, відбуваються затримки руху транспортних засобів. На ступінь суспільної шкідливості проступків впливають їх повторність чи неодноразовість, форма вини правопорушника та інші обставини.

Поряд із суспільною шкідливістю, обов’язковою ознакою будь-якого правопорушення, в тому числі у сфері дорожнього руху, є його протиправність.

Адміністративним правопорушенням у сфері дорожнього руху визнається таке протиправне, винне діяння, за яке законодавством передбачено особливий вид державного примусу — адміністративна відповідальність. В адміністративному праві відсутнє поняття «покарання» і як наслідок цього — караність не розглядається як обов’язкова ознака адміністративного проступку і не закріплюється чинним законодавством.

Адміністративне законодавство пов’язує визначення конкретного заходу покарання за правопорушення з адміністративними стягненнями, переліченими у ст. 24 КУпАП України. Реалізація адміністративних стягнень не завжди супроводжує адміністративне правопорушення, проте можливість їх застосування складає його невід’ємну рису.

Таким чином, під адміністративним правопорушенням у сфері дорожнього руху доцільно визнати суспільно шкідливу, протиправну, винну (умисну або необережну) дію чи бездіяльність, що посягає на здоров’я та безпеку громадян, збереження транспортних засобів, шляхів і шляхових споруд, безпеку дорожнього руху, встановлений порядок діяльності державних органів і установ у цій сфері, за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху є найпоширенішими серед усіх адміністративних правопорушень. На думку деяких дослідників, їх кількість у загальному обсязі адміністративно-юрисдикційної діяльності органів внутрішніх справ складало в минулому 50-60 %, у зв’язку зі зміною законодавства цей процент сьогодні значно знизився.

Розрізняються адміністративні правопорушення один від одного за складами, тобто специфічними ознаками, що характеризують їх об’єктивні і суб’єктивні сторони. До складу адміністративного правопорушення входять ознаки, що характеризують об’єкт, об’єктивну сторону, суб’єктивну сторону і суб’єкта проступку.

Для характеристики родового об’єкта правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху необхідно визначити ті конкретні правовідносини, які регулюються і охороняються адміністративно-правовими нормами, що передбачають застосування заходів адміністративної відповідальності за порушення Правил дорожнього руху України. Аналіз цих норм свідчить, що вони спрямовані на суворе додержання порядку дорожнього руху, який забезпечує нормальну, ритмічну і чітку роботу автомобільного транспорту і тим самим створюють умови безпечного дорожнього руху. Тобто родовим об’єктом зазначених проступків є суспільні відносини на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв’язку. Основним безпосереднім об’єктом більшості складів правопорушень в зазначеній сфері є суспільні відносини в сфері безпеки дорожнього руху.

Безпека руху — одна з основних вимог експлуатації транспорту. Частина 1 ст. 16 Закону України «Про транспорт» зобов’язує підприємства транспорту забезпечити безпеку життя і здоров’я громадян, безпеку експлуатації транспортних засобів і охорону навколишнього природного середовища.

Відповідна регламентація безпеки руху дається в Законі України «Про дорожній рух» від 30 червня 1993 р., у якому закріплюються права і обов’язки органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій і об’єднань громадян у здійсненні заходів щодо безпеки дорожнього руху (ст. 11-13). Наприклад, у міністерствах, підприємствах та організаціях, що мають транспортні засоби, при чисельності зайнятих експлуатацією транспортних засобів понад 50 осіб, вводиться посада фахівця з безпеки дорожнього руху, а понад 500 осіб — створюється служба безпеки дорожнього руху.

Безпека руху поїздів визначається у ст. 11 Закону України від 4 липня 1996 р. «Про залізничний транспорт» як комплекс організаційних і технічних заходів, спрямованих на забезпечення безаварійної роботи та утримання в постійній справності залізничних споруд, колій, рухомого складу, обладнання, механізмів і пристроїв.

Повніша класифікація об’єктів правопорушень на транспорті дозволяє виділити видові об’єкти як різновид родового об’єкта, але більш спільні для ряду проступків суспільні відносини.

Аналіз зазначених правопорушень дає змогу визначити чотири основні видові об’єкти проступків у сфері транспортної діяльності, суспільні відносини яких регулюють:

порядок охорони і безпеки руху на транспорті;

— порядок реєстрації і безпеки експлуатації транспорту;

— громадський порядок і громадську безпеку на транспорті, порядок управління;

— право власності та майнові відносини на транспорті.

Об’єктивна сторона характеризується зовнішнім проявом посягання на об’єкт, який охороняється адміністративно-правовою санкцією. Вона включає в себе основні та додаткові ознаки.

До основних ознак об’єктивної сторони слід віднести:

— протиправне діяння — дію чи бездіяльність;

— місце, час, умови та засоби вчинення правопорушення.

До додаткових ознак об’єктивної сторони слід віднести:

— шкідливі наслідки діяння;

— причинний зв’язок між протиправним діянням і шкідливими наслідками, які настали.

Протиправне діяння є обов’язковою ознакою об’єктивної сторони адміністративного проступку. Забороняючи ті чи інші діяння, законодавець у першу чергу описує їх зовнішні прояви (самовільний проїзд, пошкодження залізничної колії, порушення водіями правил руху, порушення правил випуску на лінію транспортних засобів і т. ін.), що характеризує саме діяння як протиправне, суспільно шкідливе.

Залежно від наявності шкідливих наслідків адміністративних правопорушень у сфері транспортної діяльності виділяють:

а) адміністративні правопорушення з матеріальним складом, наприклад, порушення внутрішнього обладнання пасажирських вагонів, морських і річкових суден, автобусів, маршрутних таксі, тролейбусів або трамваїв, залізничної колії, аеродромного устаткування і т. ін., шли передбачаються шкідливі наслідки у вигляді заподіяння певної матеріальної шкоди;

б) адміністративні правопорушення з формальним складом, наприклад, керування транспортними засобами з технічними несправностями і т. ін., коли не передбачається настання шкідливих наслідків у вигляді певних матеріальних збитків.

Більшість правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху утворюють формальні склади, і під час кваліфікації про притягнення до адміністративної відповідальності достатньо установити факт самої дії про порушення правил, норм і стандартів щодо безпеки руху та експлуатації транспорту і необов’язково установлювати причинний зв’язок щодо настання або можливого настання шкідливих наслідків. Наприклад, керування транспортними засобами особами у стані сп’яніння (ст. 130 КУпАП) не потребує настання будь-яких матеріальних наслідків, а достатньо самого стану сп’яніння як підстави для притягнення до відповідальності.

Підчас кваліфікації правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху з матеріальним складом необхідно встановлювати причинний зв’язок між протиправним діянням і настанням шкідливих наслідків. Наприклад, порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна (ст. 124 КУпАП) потребує реального з’ясування питань щодо особи правопорушника, характеру протиправних дій, їх зв’язку з настанням матеріальної шкоди.

Проте на відміну від кримінального злочину, де до обов’язкових ознак об’єктивної сторони включають шкідливі наслідки і причинний зв’язок, склади адміністративних проступків у своїй більшості конструюються законодавцем як формальні, вчинення яких не спричиняє будь-яких матеріальних наслідків, «а тому й самі наслідки, і причинний зв’язок не можуть розглядатися як обов’язкові ознаки складу адміністративного правопорушення».

Інші ознаки об’єктивної сторони — місце, час, умови та засоби вчинення проступку встановлюються законодавством виходячи з реально існуючих явищ світу і врахуванням особливостей транспортної діяльності.

Значну увагу законодавець приділяє місцю вчинення правопорушення, де йдеться про визначення відповідної території, на якій діють особливі правила поводження, наприклад, залишення місця дорожньо-транспортної пригоди (ст. 1224 КУпАП) тощо.

Нерідко у складі проступку наявні такі ознаки, як:

— умови вчинення правопорушення — невиконання водіями вимоги про зупинку (ст. 1222 КУпАП);

— способи вчинення — перевищення водіями транспортних засобів і суден швидкості руху (ст. 122 КУпАП);

— засоби вчинення — порушення правил дорожнього руху особами, які керують велосипедами, гужовим транспортом (ч. 2 ст. 127 КУпАП);

— стан правопорушника — керування транспортними засобами у стані сп’яніння (статті 129, 130 КУпАП).

Однією з ознак об’єктивної сторони є ознака участі у відносинах з правопорушником представників органів держави: наприклад, невиконання водіями вимог працівника міліції про зупинку транспортного засобу (ст. 122- КУпАП); ненадання транспортних засобів працівникам міліції та медичним працівникам, а також ненадання військових транспортних засобів посадовим особам Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (ст. 124і КУпАП); порушення посадовими особами визначеного порядку погодження з державною автоінспекцією маршрутів руху, обладнання шляхів і т. ін. (ч. 2 ст. 140 КУпАП); злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника транспорту, який здійснює контроль за перевезенням пасажирів (ст. 185′ КУпАП).

Суб’єкт адміністративного проступку у сфері безпеки дорожнього руху окремими ознаками, за якими особа визнається такою, що вчинила проступок. До ознак належать: осудність особи, її вік та вчинення визначених законом протиправних діянь. Зазначені ознаки можна поділити на дві групи: загальні та спеціальні. Відповідно до цього і суб’єктів прийнято поділяти на загальні та спеціальні.

Загальні ознаки властиві будь-якому суб’єкту, будь-якій особі, що піддається адміністративному стягненню. До загальних ознак належить вік і осудність.

Вік, після досягнення якого наступає адміністративна відповідальність, встановлюється ст. 12 КУпАП — із 16 років. Це загальне положення стосується й адміністративних проступків на транспорті. Отже, загальним суб’єктом проступків у сфері безпеки дорожнього руху буде особа 16-річного віку, звичайно осудна (деліктоздатна).

Осудність — це здатність особи усвідомлювати свої дії, керувати ними і нести за них відповідальність.

Спеціальними ознаками визнаються такі, які вказують на особливості правового становища суб’єктів і дозволяють диференціювати відповідальність різних категорій осіб і впливають на кваліфікацію правопорушення.

Наявність у конкретних складах правопорушень додаткових, специфічних характеристик суб’єкта відокремлює його від загального суб’єкта. Такі суб’єкти називаються спеціальними. Стосовно правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, то до них можна віднести, наприклад, посадових осіб; водіїв; осіб, які не мають права керування; пішоходів; водіїв велосипедів; водіїв — осіб, які перебувають у стані сп’яніння; землекористувачів тощо.

Природно, що проступки у сфері безпеки дорожнього руху скоюють, крім загальних і спеціальних суб’єктів, ще й інші особи, правовий статус яких визначається законом та іншими нормативними актами, але характеристики цих осіб як суб’єктів не входять до складу правопорушень. Це особливі суб’єкти, до них належать: неповнолітні; військовослужбовці і призвані на збори військовозобов’язані; рядовий і начальницький склад органів внутрішніх справ; депутати; інваліди. Наявність особливих ознак не впливає на кваліфікацію проступку, але останні можуть впливати на вид і розмір стягнення та порядок притягнення до відповідальності. Так, у разі вчинення транспортних проступків неповнолітніми від 16 до 18 років (статті 121-127, частини 1,2 ст. 130 КУпАП), вони підлягають адміністративній відповідальності на загальних підставах. Але з урахуванням характеру вчиненого правопорушення та особи правопорушника до них можуть бути застосовані: 1) зобов’язання публічно або в іншій формі просити вибачення у потерпілого; 2) застереження; 3) догана або сувора догана; 4) передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють (ст. 24і КУпАП). За вчинення інших транспортних проступків до них застосовуються тільки зазначені вище заходи впливу. Отже, як бачимо, до неповнолітніх адміністративні стягнення за транспортні проступки майже не застосовуються, хоча життєва дійсність потребує більш суворого реагування з боку держави.

Суб’єктивна сторона адміністративних проступків у сфері безпеки дорожнього руху описує психічне ставлення суб’єкта до скоєного ним діяння і його наслідків. Ознаками суб’єктивної сторони є: вина, мотив та мета.

Вина — це усвідомлення (передбачення) особою недопустимості протиправної поведінки і можливості настання пов’язаних з поведінкою результатів. У деяких випадках це нехтування інтересами суспільства і конкретних громадян, негативне психічне ставлення до них. Під час кваліфікації проступків суд або орган, який розглядає справу про адміністративний проступок, повинен з’ясувати ставлення винної особи до наслідків порушення правил безпеки руху та експлуатації транспорту, враховувати характер і мотиви допущених порушень, особу винного та інші обставини, що пом’якшують або обтяжують відповідальність.

Вина є основною, обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони, вона охоплює дві можливі форми свідомості — умисел і необережність, тобто умисна вина і необережна вина.

Правопорушення визнається вчиненим умисно, коли особа, яка його вчинила, усвідомлювала протиправний характер своєї дії чи бездіяльності, передбачала її шкідливі наслідки і бажала їх або свідомо допускала настання цих наслідків.

Правопорушення визнається вчиненим з необережності, коли особа, яка його вчинила, передбачала можливість настання шкідливих наслідків своєї дії чи бездіяльності, але легковажно розраховувала на їх відвернення або не передбачала можливості настання таких наслідків, хоча повинна була і могла їх передбачити. На відміну від умисної вини, вина з необережності пов’язується з психічним ставленням винної особи не до усвідомлення протиправної поведінки, а з психічним ставленням до настання шкідливих наслідків. З необережності проступків у сфері безпеки дорожнього руху вчинюється значна кількість (ст. 120, частини 1,2,3 ст. 121, статті 123-129,133,139-142 КУпАП), які характеризуються в основному як відсутність належної уваги, обачності, легковажною самовпевненістю.

Мотив та мета — це факультативні ознаки суб’єктивної сторони. Мета як уявне бачення наслідків у результаті вчинення проступку. Хоча у складі транспортних проступків тільки в одному випадку (ст. 132 КУпАП) вказано мету як конструктивну ознаку, яка підлягає встановленню, але мотив і мета майже завжди наявні там, де є намір і обов’язково постає питання про їх установлення, оскільки в ряді випадків вони мають юридичне значення.

Постанова № 76479744, 14.09.2018, Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області

1) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

П О С Т А Н О В А

«14» вересня 2018 р. місто Вознесенськ

Суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області – Дробинський О.Е.,

з участю секретаря – Данилевич Т.О.,

розглянувши справи про адміністративні правопорушення, що надійшли від Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області про притягнення до адміністративної відповідальності

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, пенсіонера, мешкає за адресою: Миколаївська область, місто Вознесенськ, вулиця Ватутіна, будинок №62; реєстраційний номер облікової картки платника податків – НОМЕР_1,

– за ст.124 КУпАП, ст.1224 КУпАП

В С Т А Н О В И В:

07 серпня 2018 року о 18 годині 30 хвилин, в місті Вознесенську Миколаївської області, на перехресті вулиць Київської та Кібріка, водій ОСОБА_1, в порушення вимог п.16.1, п.2.3 «б»ПДР України, керуючи автомобілем «Chevroet Aveo», державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_2, виконуючи маневр повороту ліворуч з головної дороги на другорядну, не надав перевагу в русі велосипедисту ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, та допустив з ним зіткнення, внаслідок якого транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

Крім цього, 07 серпня 2018 року о 18 годині 30 хвилин, в місті Вознесенську Миколаївської області, по вулиці Київській, водій ОСОБА_1, керуючи автомобілем «Chevrolet Aveo», державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_2, став учасником ДТП, та, в порушення вимог 2.10 «а»ПДР України, залишив місце події.

Своїми діями ОСОБА_1вчинив адміністративні правопорушення, передбачені ст.124, ст.1224 КУпАП, тобто порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, а також залишення водіями транспортних засобів місця дорожньо-транспортної пригоди, до якої вони причетні, відповідно.

В судовому засіданні ОСОБА_1свою вину у вчиненні даних правопорушень визнав повністю.

Також вина ОСОБА_1 у вчиненні правопорушень, передбачених ст.124, ст.1224 КУпАП, підтверджується протоколами про адміністративні правопорушення БД №060950 та БД №260949 від 26 серпня 2018 року /а.с. 1, 14/, копією схеми місця ДТП від 07 серпня 2018 року /а.с. 2/, копією письмових пояснень ОСОБА_2 від 07 та 23 серпня 2018 року /а.с. 3, 6 /, копією протоколу прийняття заяви ОСОБА_2 від 23 серпня 2018 року /а.с. 5/, всіма матеріалами справ в сукупності.

Відповідно до ст.36 КУпАП, при вчиненні однією особою двох або більше адміністративних правопорушень адміністративне стягнення накладається за кожне правопорушення окремо; якщо особа вчинила кілька адміністративних правопорушень, справи про які одночасно розглядаються одним і тим же органом /посадовою особою/, стягнення накладається в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених.

Досліджені матеріали адміністративної справи свідчать про те, що ОСОБА_1 дійсно вчинив адміністративні правопорушення, передбачені ст.124, ст.1224 КУпАП.

Враховуючи суспільну небезпеку вчинених правопорушень та їх характер, дані про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності, відсутність обставин, пом’якшуючих та обтяжуючих відповідальність, суд вважає, що відповідно до мети адміністративного стягнення, яке застосовується до особи з метою її виховання в дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами, доцільним буде застосування до ОСОБА_1 міри адміністративних стягнень в межах санкцій ст.124 КУпАП та ст.1224 КУпАП, з урахуванням положень ст.36 КУпАП.

Відповідно до ст.401 КУпАП, у провадженні по справі про адміністративне правопорушення, у разі винесення судом постанови про накладення адміністративного стягнення, особою, на яку накладено таке стягнення, сплачується судовий збір.

Керуючись ст.36, ст.401, ст.124, ст.1224, ст.ст. 283-285 КУпАП, п.5 ч.2 ст.4 Закону України «Про судовий збір», суд

П О С Т А Н О В И В:

Об’єднати адміністративні справи №473/3184/18, №473/3185/18 про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 за ст.124 КУпАП, ст.1224 КУпАП в одне провадження під загальним номером 473/3184/18.

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, визнати винним у вчиненні правопорушень, передбачених ст.124, ст.1224 КУпАП та піддати адміністративним стягненням: за ст.124 КпАП України – у виді штрафу в доход держави в розмірі 20-ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в сумі 340 /триста сорок/ гривень 00 копійок, за ст.1224 КУпАП – у виді штрафу в доход держави в розмірі 15 /п’ятнадцяти/ неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в сумі 255 /двісті п’ятдесят п’ять/ гривень 00 копійок; адміністративне стягнення здійснити в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення із вчинених, а саме у виді штрафу в розмірі 340 /триста сорок/ гривень 00 копійок в дохід держави /Отримувач: Миколаївське ГУК/ Микол.обл./21081300, код отримувача (ЄДРПОУ): 37992030, банк отримувача: Казначейство України (ЕАП), код банку (МФО): 899998, рахунок отримувача: 31114149014001, код класифікації доходів бюджету: 21081300, найменування коду класифікації доходів бюджету: «Адміністративні штрафи у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху»/, який підлягає сплаті не пізніше, як через 15 /п’ятнадцять/ днів з дня вручення копії постанови.

Роз’яснити ОСОБА_1, що згідно ст.308 КУпАП, в разі несплати штрафу у зазначений строк, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання, роботи або за місцем знаходженням майна, яким стягується подвійний розмір штрафу, а також витрати на облік правопорушення, розмір яких визначається Кабінетом Міністрів України

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави судовий збір в розмірі 352 /триста п’ятдесят дві/ гривні 40 копійок /отримувач коштів: Вознесен.УК/Вознесенський р-н/22030101, код отримувача (ЄДРПОУ): 38037770, банк отримувача: Казначейство України (ЕАП), код банку (МФО ГУДКСУ): 899998, розрахунковий рахунок: 31213206014113, код класифікації доходів бюджету: 22030101, найменування коду класифікації доходів бюджету: Судовий збір (Державна судова адміністрація України, 050), призначення платежу: судовий збір за розгляд справи у Вознесенському міськрайонному суді Миколаївської області.

Постанова судді у справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, її законним представником, захисником, потерпілим, його представником протягом 10 /десяти/ днів з дня винесення постанови.

Конференция ЮрКлуба

ст. 12.24 ч.2, ст. 12.27 ч. 2 КоАП

zarov 09 Окт 2006

ООН 09 Окт 2006

Может ли судья применить двойное наказание за одно и тоже правонарушение (постановление вынесено только по ст. 1224 ч.2)?

Здесь два правонарушения — надеюсь это не оспаривается.
Но дело в том, что как я понял протокол составлялся только по 12.24 ч. 2. Таким образом, если судья выносит постановление за оставление места ДТП, БЕЗ ДЕЛА об АП, без ПРОТОКОЛА, то это существенное нарушение порядка привлечения. и по этим основаниям постановление по 12.27 ч.2 должно быть отменено.

zarov 09 Окт 2006

edoian 20 Июл 2008

fko 20 Июл 2008

Здравствуйте, у меня такой вопрос. Я участник ДТП, в котором имеется пострадавший, и меня признают виновным (я не справился с управлением, виновность признаю), сейчас мне сказали, что нужно подождать медицинской экспертизы до конца месяца мол, человек пока лечится. У меня есть предположение, что пострадавший искусственно усложняет своё положение (при разговоре с его родственницей я узнал, что ему предложили лежать минимум 21 день) и теперь собирает справки. Как мне нужно поступить, могу ли я как то прояснить эту ситуацию, не дожидаясь экспертизы, ведь есть еще заключения сразу после аварии и.т.п. Заранее спасибо.

ждите заключения врача о степени тяжести, ничего сейчас вы сделеать не можете, если заключение врача по вашему мнению будет необъективным, требуйте проведения повторной

ArlekinA 03 Сен 2009

Waage 03 Сен 2009

ArlekinA 03 Сен 2009

Был случай, терпила обратился в больницу через несколько часов после события. Так вот, на этом основании его травму не признали последствием события.

У него раньше, как ты выражаешься терпила ), сам говорил, были проблемы с шеей, а от удара вроде бы как бы ему хуже стало, дубаком работает, наверное сильно хотел больничный, по крайней мере он раз 10 повторил, что он ехал на рыбалку. А в больничку пошел только на следующий день, и сразу одел «ошейник» шанса, типа у него там все серьезно. а меня в управление через день вызвали, после письма с больнички, что к ним обратился пострадавший, но слава Богу сотрясения у него не выявили. Теперь жду экспертизу. так не хочется расставаться с правами из таких м.
Сообщение отредактировал ArlekinA: 03 Сентябрь 2009 — 20:45

Glock 04 Сен 2009

я узнал, что ему предложили лежать минимум 21 день)

радуйтесь, что не предложили пролежать 46 дней))), а то 264 УК РФ

mari1204 25 Янв 2011

У нас тоже проблема, обвиняют в том, что скрылся с места ДТП (наезд на пешехода), с чем мы, конечно же, не согласны. Кроме ч.2 ст.12.27 КоАП, вменяют так же ч.3 ст.12.27 КоАП, было еще расследование по ст.12.24 КоАП, но прекратили, так как причинения вреда здоровью нет, но выписали штраф за то что не уступил дорогу пешеходам (ст12.18 КоАП).

По ч.2 ст.12.27 КоАП было уже 2 заседания, составила вот такое ходатайство:

ХОДАТАЙСТВО
о прекращении дела об административном правонарушении

В соответствии со ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.
Согласно ст. 2.2 КоАП РФ административное правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего действия (бездействия), предвидело его вредные последствия и желало наступления таких последствий или сознательно их допускало либо относилось к ним безразлично.
Согласно ст.26.1 Кодекса установлены обстоятельства, подлежащие выяснению по делу, одним из которых является виновность лица в совершении административного правонарушения, что в любом случае предполагает установление умысла (формы вины) на совершение правонарушения.
Субъективная сторона административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ, характеризуется умышленной виной.
09 декабря 2010 года около 23 часов М. сообщили, что он стал виновником ДТП (совершил наезд на пешехода), произошедшего напротив дома 33 по улице К. С вменяемым административным правонарушением М. не согласен, так как никакого наезда на пешехода не совершал, прежде чем продолжить движение, убедился в том, что пропустил пешеходов на пешеходном переходе. Таким образом, он не мог сознавать противоправный характер своих действий, поскольку не мог предполагать, что совершил наезд на пешехода.
Кроме того, в протоколе, составленного сотрудниками ГИБДД 09.12.2010 г. в 21 час 00 минут, не указано, что имеются следы соприкосновения автомобиля с обувью потерпевшей, хотя, как я считаю, это является основным доказательством наезда автомобиля на пешехода, здесь следует принять во внимании тот факт, что валенки потерпевшей были белого цвета и следы соприкосновения на них должны были бы отчетливо видны.
Так же считаю, следует критически отнестись к показаниям свидетелей П. (мать потерпевшей) и О., так как их показания противоречат друг другу. Так, например, свидетель П. показала, что тоже упала, когда автомобиль красного цвета проезжал мимо, а свидетель О. данный факт опроверг, указав, что сама женщина не падала. Кроме того, как показал свидетель О., в момент ДТП он находился на правой крайней полосе дороги, слева от него стоял автомобиль Тигго. Возникает соответствующий вопрос, как мог О. увидеть, что произошел наезд на пешехода, если как он утверждал, автомобиль М. объезжал автомобиль Тигго. Здесь так же следует принять во внимание, что автомобиль Тигго крупная машина типа «внедорожник», а автомобиль О. ВАЗ-2104 является «седаном», и увидеть что-либо с его автомобиля через такой автомобиль как Тигго не представляется возможным.
Согласно п. 13 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса РФ об административных правонарушениях» (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.11.2008 г.) при рассмотрении дел об административных правонарушениях, а также по жалобам на постановления или решения по делам об административных правонарушениях судья должен исходить из закрепленного в статье 1.5 КоАП РФ принципа административной ответственности — презумпции невиновности лица, в отношении которого осуществляется производство по делу. Реализация этого принципа заключается в том, что лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность, вина в совершении административного правонарушения устанавливается судьями, органами, должностными лицами, уполномоченными рассматривать дела об административных правонарушениях. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, должны толковаться в пользу этого лица.
На основании изложенного, руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ, прошу прекратить производство по данному административному делу в связи с отсутствием в действиях М, привлекаемого к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ, состава административного правонарушения.
*****
[/b]

Так же хочу сообщить, что пострадавшая 2-летний ребенок, наезд якобы был на ее ногу (ушиб стопы написал фельдшер скорой помощи), экспертиза в заключении указала, что имеется лишь кровоподтек, который мог возникнуть как 9 декабря, так и раньше, возникнуть он так же мог быть и от наезда автомашины (копии заключения к сожалению нет, точно не могу написать как там написано). Мы все задаемся вопросом, почему получился только ушиб, ведь машина тяжелая (Шевроле Авео), а девочка совсем маленькая. После того как узнали о ДТП пошли к родителям девочки, сначала мать сказала, что никакого наезда не было, что если машина и проехала по чему-то, то это валенок, который ей велик и постоянно спадает с ножки, так же сказала, что ГИБДД вызвали люди на улице, она их не вызывала. Через пару дней, они вместе с папашей говорили уже совсем другое и просили 300 тыс. руб. для того чтобы забрать заявление. К сожалению не взяли с собой диктофона, не думали, что люди могут так спекулировать детьми.

25 января будет третье заседание, придут еще двое свидетелей с их стороны, но родители их, мы думаем, уже подготовили. Хотя с нашей стороны тоже было 2 свидетеля, которых мы нашли благодаря объявлению в газете, они опровергли показания матери девочки и свидетеля О. Думаем, что 25.01 будет уже вынесено постановление.

В общем, такая вот ситуёвина, как вы считаете каковы наши шансы?

Коап ч2 ст1224

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.02. 2011 года город Тихорецк

Тихорецкий районный суд Краснодарского края в составе:

председательствующего Данилова Н.В.

при секретаре Киселевой Л.Л.,

с участием представителя роты ДПС г. Тихорецка

полка ДПС ГИБДД ГУВД Краснодарского края Гончарова Л.Ю.,

действующего по доверенности №102\52\18-34 от 11.01.11 года,

лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении Кучмай Сергея Васильевича

рассмотрев в открытом судебном заседании административный материал в отношении Кучмай Сергея Васильевича, 07.05.1953 года рождения, уроженца г. Тихорецка, Краснодарского края, проживающего по адресу: Краснодарский край, г. Тихорецк, улица Коммунаров 2 а,

Кучмай Сергея Васильевича совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 12.24 КоАП РФ, то есть нарушил Правила дорожного движения или правила эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, при следующих обстоятельствах.

30.12.2010 года в 11 часов 30 минут Кучмай Сергея Васильевича, управляя автомобилем Нисан Патрол г\н А 858 ХА 93, двигаясь со стороны города Тихорецка в сторону п. Паркового нарушил Правил дорожного движения РФ — не выдержал боковой интервал и допустил столкновение с велосипедом под управлением Мишустиной Н.С., в результате чего ФИО9 причинен вред здоровью средней тяжести.

В судебном заседании лицо, в отношении которого ведется производство делу об административном правонарушении — Кучмай Сергей Васильевич вину в совершении правонарушения признал пояснил, что он 30.12.2010 года в 11 часов 45 минут, управляя автомобилем Нисан Патрол г\н А 858 ХА 93 двигаясь со стороны города Тихорецка в сторону п. Паркового подъезжая к переезду с правой стороны заметил двигающегося велосипедиста, посигналил, чтобы он заметил машину. Проехав мимо велосипедиста в боковое зеркало увидел, что он резко повернул в строну, коснулся правого колеса и упал на дорогу. Он остановился и отвез женщину в больницу.

В судебном заседании представитель роты ДПС города Тихорецка полка ДПС ГИБДД ГУВД по Краснодарскому краю Гончаров Л.Ю., пояснил, что 30.12.2010 года примерно в 11 часов 30 минут Кучмай С. В. двигаясь по дороге в сторону п. Паркового в районе железнодарожного переезда, на автомобиле Нисан Патрол г\н А 858 ХА 93 нарушил боковой интервал между ним и велосипедистом. Вследствие чего велосипедист упал. После ДТП Кучмай С.В. доставил ФИО8 в больницу. А так же поддержал доводы, изложенные в протоколе об административном правонарушении. Считает вину Кучмай С. В. доказанной материалами дела так как автомобиль является средством повышенной опасности. Просила суд назначить Кучмай С.В.наказание не связанное с лишением права управлением.

В судебное заседание потерпевшая ФИО7. пояснила, что 30.12.2010 года примерно в 11 часов 30 минут она на велосипеде передвигалась со стороны города Тихорецка в сторону п. Паркового, в районе железнодорожного переезда услышала сигнал автомобиля, после чего он начал ее обгонять, она испугалась и вильнула в левую сторону, упала на дорогу, зацепив часть автомобиля. Машина чуть проехала, остановилась вышел водитель и отвез ее больницу. Претензий к Кучмай С. В. не имеет, в связи, с чем просит назначить ему наказание, не связанное с лишением управления транспортным средством.

Суд, выслушав участников процесса, исследовав письменные доказательства, пришел к выводу, что вина Кучмай Сергея Васильевича в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях, доказана полностью, объяснениями представителя роты ДПС г. Тихорецка полка ДПС ГИБДД ГУВД Краснодарского края Гончарова Л.Ю., объяснением потерпевшей ФИО12., протоколом об административном правонарушении № 23ДВ от 31.01.2011 года, протоколом осмотра места совершения административного правонарушения от 31.12.2010 года, схемой к протоколу осмотра места происшествия от 30.12.2010 года, протоколом осмотра места происшествия от 30.12.2010 года согласно которого осмотрен велосипед «ЖВЗ», находящийся во дворе дома № 10 по ул. Чапаева пос. Шоссейный Тихорецкого района, протоколом осмотра места происшествия от 30.12.2010 года согласно которого осмотрен участок проезжей части ведущий в п. Парковый, заключением эксперта № 35 от 21.01.2011 года, согласно которому ФИО10. в результате ДТП был причинен вред здоровью средней тяжести, письменными объяснениями Кучмай Сергея Васильевича, Ратиевой В.В., ФИО11., справкой о дорожно-транспортном происшествии от 30.12.2010 года, фотоснимками с места ДТП.

При назначении административного наказания Кучмай Сергея Васильевича суд учитывает характер совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность, а именно то, что он совершил административное правонарушение в области дорожного движения, своими действиями причинил вред здоровью средней тяжести потерпевшей, однако вину свою признал, в содеянном раскаялся.

Также при назначении наказания суд учитывает мнение потерпевшей, просившей назначить Кучмай Сергею Васильевичу

наказание не связанное с лишением права управления транспортными средствами.

При таких обстоятельствах, суд считает возможным назначить лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, Кучмай Сергея Васильевича наказание в виде административного штрафа.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 4.1-4.7, 29.9, 29.10, 29.11, КоАП РФ, суд

Признать Кучмай Сергея Васильевича виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 2500 рублей.

Постановление может быть обжаловано или опротестовано в Краснодарский краевой суд через Тихорецкий районный суд в течение 10 суток.

Похожие статьи:

  • Удо по 228 ч 2 по ук УДО по 228 статье в 2018 году Вернуться назад на УДО 2018 Когда осужденные по статьям 228 и 228.1 имеют право на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания: 1. Ч. 2 ст. 228 и все части ст. 228.1 УК РФ - три четверти срока наказания. На […]
  • Закон об оружии ст4 "Комментарий к Федеральному закону "Об оружии" (постатейный) (Королькова О.А., Скосарев В.В., Черненко М.Д.) ("Юстицинформ", 2007) КОММЕНТАРИЙ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ ОТ 13 ДЕКАБРЯ 1996 Г. N 150-ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"(Постатейный)О.А. КОРОЛЬКОВА, В.В. СКОСАРЕВ, М.Д. […]
  • Проблема развода реферат Главная > Реферат >Государство и право По оценке специалистов сейчас распадается каждый второй брак. Десять лет назад распадался каждый третий. Рост огромный - в полтора раза! Ведь это разбитые надежды на счастье, несчастные дети, страдающие безвинно. По […]
  • Сроки рассмотрения заявления гпк Судам поставили новые сроки рассмотрения дел Подробности судебной реформы. С 15 декабря все открытые производства в первой и апелляционной инстанциях начали рассматриваться по правилам новых процессуальных кодексов. Наверное, сложнее всего будет судам […]
  • Кем выдается разрешение на ввод в эксплуатацию Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, указанных в пункте 4 части 5 и пункте 1 части 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (за исключением объектов […]
  • Статья 23 коап Статья 23.3 КоАП РФ. Органы внутренних дел (полиция) (действующая редакция) 1. Органы внутренних дел (полиция) рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 6.24 (в части административных правонарушений, совершенных в […]
  • Общество защиты прав потребителей московская область Сайт города Ивантеевка Московской области Город Ивантеевка Организации и учреждения ЖКХ, Роснедвижимость, Росреестр Поликлиники и больницы города Образование и культура График отключения горячей воды в 2015 году Территориальный отдел №14 Управления […]
  • Как оформить налоговый вычет по ндфл на ребенка Как получить налоговый вычет по НДФЛ на детей? Юридический Яндекс Дзен! Там наши особенные юридические материалы в удобном и красивом формате. Подпишитесь прямо сейчас. Родители ребенка, на обеспечении которых он находится, имеют право ежемесячно получать […]